Nyheter

Nyheter

En banbrytande byggnad helt i kl-trä

2024-06-25

Vi är stolta över att presentera vår nybyggda fastighet i korslimmat trä (KL-trä), som nu står redo att Välkomna Trafikverket för inflytt i sommar. Att bygga med korslimmat trä är fortfarande en rätt ovanlig företeelse när det gäller lagerbyggnader – men fördelarna är många. Vi valde att bygga i kl-trä för att erbjuda moderna, hållbara och trivsamma lokaler för företag och myndigheter under många år framöver.

En kombinerad lager- och kontorsbyggnad helt i kl-trä.

Om vår KL-trä byggnad

Korslimmat trä, eller KL-trä, är en innovativ byggnadsteknik där träskivor limmas samman i korslagda lager. Detta resulterar i ett starkt och stabilt material som är idealiskt för konstruktioner som ska bära tunga volymer. KL-trä är också känt för sin brandtålighet och hållbarhet, vilket gör det till ett utmärkt val för alla typer av byggnader, inklusive lager och industriella fastigheter.

Om byggnaden: En 1500 m² kombinerad lager- och kontorsfastighet, huvudsakligen för Trafikverkets lagerverksamhet. Cirka 500 m² är fortfarande uthyrningsbara. Byggnaden har totalt tre våningsplan, är 48 meter lång och 12 meter hög vid nock.

Adress: Johannesbergsvägen 31, Gävle

Rejäla kl-trä väggar.

Fördelarna med kl-trä hus

1. Förnybar Resurs: Svenskt trä är en förnybar resurs som också binder koldioxid. Genom valet att bygga i KL-trä, bidrar vi till att minska byggsektorns koldioxidavtryck och således också till en hållbarar framtid för kommande generationer.

2. Bättre Inomhusklimat: Genom att bygga i KL-trä skapar vi också behagligare och trivsammare inomhusklimat. Materialet andas och hjälper till att reglera luftfuktigheten naturligt. Vi hoppas också att våra nya hyresgäster kommer att uppskatta miljön i vår nya fastighet, som skiljer sig markant från en tråkig och "kall" plåthall.

3. KL-trä och brandsäkerhet: Trots att trä normalt inte anses brandresistent, utmärker sig KL-trä genom sin extremt starka och hållbara natur, där dess brandsäkra egenskaper är en av de mest imponerande fördelarna. Vid en brand bildas ett skyddande kolskikt på ytan av KL-träet, vilket bidrar till att bevara konstruktionens struktur utan att kollapsa.Detta gör KL-trä till ett utmärkt val för en byggnad som ska hysa företag och myndigheter med höga krav på brandsäkerhet – det uppfyller även kraven för skyddsklass 2 i byggnationen.

4. Snabb och effektiv Byggprocess: KL-trä möjliggör en snabb och effektiv byggprocess, vilket innebär att vår fastighet kunnat färdigställas på relativt kort tid – ca 6

månader. Mer om den effektiva byggprocessen nedan.

Kl-trä bjälklag och väggar.
En kl-trä vägg monteras på betongplattan.

Byggprocessen med korslimmat trä

Genom att använda KL-träbjälklag får byggnaden både ljudisolering och brand skyddande egenskaper. Setra producerade våra KL-trä bjälklag och väggar i fabriken i Långshyttan. När delarna var färdigproducerade från fabriken, transporteras de till betongplattan på Johannesbergsvägen 31, och monterades av Björns Åkeri och Sehed bygg. Längsta enhetliga vägg som transporterades till byggnationen var 18 meter lång! Inom endast 3 veckor var KL-trä stommen och väggarna rest. Därefter var det arbete med tak - takstolar och montering av falsat plåttak. Sedan fortskred byggnadsprocessen med gjutningar av KL-träbjälklaget, installation av fönster samt arbete med innerväggar, målning och plattsättningar i badrum.

Sammanfattningsvis har valet av KL-trästomme för vårt projekt visat sig vara ett enastående beslut. Den snabba byggnadsprocessen med hållbara material och den naturliga skönheten i KL-trä har skapat en lager- och industribyggnad som är trivsam och inspirerande att arbeta i, för många år framöver.